Helaas, Saltshaker is gestopt...

Lieve Saltshakers,

Zoals aan alle goede dingen een einde komen, is dit ook het geval voor Saltshaker. Helaas helaas...

In de afgelopen jaren hebben wij vanalles mogen ondernemen. Het motto in de organisatie was vaak: “Het is vóór jongeren, en dóór jongeren.” Zodoende hebben ontzettend veel vrijwilligers zich niet alleen ingezet voor Saltshaker, maar ook hun eigen talenten kunnen ontwikkelen in onderdelen zoals vergadertechnieken, marketing, budgetteren, missie/visie-documenten opstellen, communicatie en bovenal: God zoeken en Hem bekendmaken aan anderen.

Wij willen graag onze dank uiten naar iedereen die bijgedragen heeft aan Saltshaker. Diverse kerken en personen hebben tijd, aandacht, geld, middelen, autoritjes en ga zo maar door, geïnvesteerd in Saltshaker. Daarvoor zijn wij ontzettend dankbaar!

Het Saltshaker Team

Onze Visie

Wij eren God door alle christelijke jongeren uit Apeldoorn met elkaar te laten optrekken en samen goede dingen te doen voor Apeldoorn.

Ons Fundament

Handelingen 2:46-47

Elke dag kwamen zij in de tempel bijeen en waren één van hart en ziel. Zij aten bij elkaar thuis, blij en onbezorgd. Zij prezen God en het hele volk was hun goedgezind. En God zorgde dat er elke dag weer nieuwe mensen bijkwamen die gered werden. 

De organisatoren